Aquapark Bilet Satın Alma Şartları

SULTANS' AQUA CİTY 2020 SEZONLUK ÜYELİK VE SATIN ALMA KURALLARI

ÜYELİK KURALLARI 

1. Lütfen sorgulanan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak bildiriniz. Yanlış ve eksik olduğu tespit edilen bilgi sezonluk üyeliğin iptalini gerektirmektedir.

2. GERİ ÖDEME (Kartın Çalınması,kaybolması,müşterinin başka bir yere taşınması veya 2020 sezonunda Sultans Aqua City'i her hangi bir sebeple ziyaret edemeyecek olması hallerini de kapsamak üzere ) YAPILMAZ

3. Sezonluk üye SULTANS' AQUA CİTY'ye her girişinde FOTOĞRAFLI KİMLİK KARTINI GÖSTERMEK zorundadır.Görevli, gerekli gördüğü durumlarda üyeye ait başka bir kimlik isteyebilir.

4. Sezonluk üyelik HERGÜN YALNIZ 1 (BİR) GİRİŞ ile sınırlıdır..Aynı gün içinde tesise birden fazla giriş yapmak isteyen üye,ikinci ve sonraki girişlerini müşteri gişesinden tam fiyat üzerinden satın alacağı giriş bileti ile yapar.

5. Sezonluk üyelik hakkı ÜYELİK BİLGİSİNDE ADI,SOYADI vb. bulunan kişiye aittir.BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILAMAZ. Başkası tarafından kullanıldığı tesbit edilen üyelik iptal edilir.

6. Sultans' Aqua City kaybolan ve çalınan kartlarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Üye, çalınan ve kaybolan kartı en kısa sürede Sultans' Aqua City Güvenlik Birimi'ne bildirmek zorundadır.

7. Kart içindeki isimde veya bilgilerde değişiklik yapıldığı tesbit edilirse,veya çeşitli nedenlerle zarar görmüş kartlar Sultans' Aqua City yönetimine zamanında bildirilmezse üyelik iptal edilir.

8.Sezonluk üyelik hakkı DEVREDİLEMEZ.

9. Zarar gören, çalınan veya kaybolan kartlar BİR DEFAYA MAHSUS yenisi ile değiştirilir. Kart yenileme ücreti olan 25 (Yirmibeş) TL yeni kartın teslimi ile birlikte peşin olarak tahsil edilir. Durumun tekrarında yeni bir kart çıkartılmaz ve üyelik iptal edilir.

10. Sultans' Aqua City, üyelerine kapasite aşımı durumunda park giriş garantisi vermez. (öncelik verir.) ve üye bu türden olumsuz herhangi bir durum karşısında telafi talep edemez.

11. Sezonluk üyelik park çalışma saatleri içinde geçerlidir.Bu saatler dışında yapılacak organizasyonlarda normal prosedür ve fiyatlar uygulanacaktır.

12. 12 yaş ve altındaki üyelerin tesisi her seferinde veli nezaretinde ziyaret etmeleri zorunludur.

13. Sultans' Aqua City Sezonluk Üyelik Şartları'nı haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

14. Üyelik kartına yükletilen kredi bakiyesi en geç sezon sonu geri alınmalıdır.Geri alınmayan bakiyelerin takip eden sezonlarda geri ödenmesi mümkün değildir.

15. Sultans' Aqua City Yönetimi,

 a.Bulduğu kayp eşyayı güvenlik Birimi'ne teslim etmeyen,

 b.Park Kurallarını ihlal eden,

 c.Üyeliği veya giriş bileti olmayan kişilerin Sultans' Aqua City'ye yasal olmayan yollarla girişine yardım eden,

 d.Sultans' Aqua City içinde kanuna aykırı fiilde bulunan,

 e.Diğer müşterileri rahatsız edecek veya güvenliklerini tehdit edecek durum ve aykırı tavır içinde bulunan üyelerin 

ÜYELİĞİNİ GERİ ÖDEME YAPMADAN FESHEDER.

 SULTANS AQUA CİTY -  AQUA PARK
 ONLINE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta …………………………………….. adresinde mukim ………………………………. (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi) ile bir tarafta Mustafa Kemal Bulvarı No:213 Çalış / Fethiye / MUĞLA adresinde mukim ALMET TUR.TAN.GIDA İNŞ.SEY.TARIM İTH.İHR.TİC.A.Ş. Vergi Dairesi FETHİYE Vergi No: 225 005 3052  “SULTANS’  AQUA CİTY” işletmesi (bundan sonra “Su Parkı” olarak anılacaktır); her ikisi birden ilerleyen maddelerde “Taraflar” olarak anılacak olan sözleşme tarafları; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, internet aracılığıyla ücretli su parkı satış hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, belirtili şartların www.sultansaquacity.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki hükümler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1. SÖZLEŞME KONUSU VE HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
1.1. İşbu sözleşme uyarınca Su Parkı, Müşteri’nin internet üzerinden su parkı satış hizmetini şartlara uygun olarak satın alması halinde günübirlik su parkı kullanımını hizmete sunmakla yükümlüdür (ileride “Hizmet” olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri su parkı kullanım ve işletim kuralları, bilet satış kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit edecektir.
1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Su Parkı, Müşterinin talebini teyit edecektir.
1.4. İşbu sözleşme yukarıda belirtili adreste kurulu ve teknik özellikleri www.sultansaquacity.com adresli internet sitesinde beyan edilen SULTANS’ AQUA CİTY işletmesinin günübirlik yararlanılmasına ilişkindir. İşletmenin ve işletmede sunulan hizmetlerin detayları belirtili internet sitesinde açıklandığı gibidir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamadan önce internet adresinden Su Parkını ve parkta uyulması gereken kural ve koşulları (“fact sheet”) incelediğini ve verilen hizmetlerin kapsamı ve istisnaları hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul eder. 

2. SU PARKI BİLET SATIŞ ŞEKLİ
2.1. Hizmetin kullanımını teminen bilet satışı www.sultansaquacity.com internet sayfasındaki form doldurularak ücretin kredi kartıyla ödemesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Kredi kartından çekilecek tutarın tesise giriş yapacak müşteri sayısına uygun olması gerekir. Ücretin ödenmesini müteakip internet üzerinden Müşteri’ye bir “order” numarası verilir. Tesise girişte Müşteri’nin order no.sunu yetkilere bildirerek giriş biletini alması gerekir. 
Bu işlemler esnasında kredi kartıyla biletin ücretinin ödenmesi dışında Müşteri’den bir işlem ücreti tahsil edilmez. 
2.2. Müşteri talebini onayladıktan sonra online satış sözleşmesi tüm koşul ve şartlarıyla yürürlük kazanmış olup, biletin satın alındığı ilgili sezon boyunca yürürlükte kalacaktır. 
2.3. MÜŞTERİ, online satış sözleşmesi ile edindiği bilet, özel indirimli bilet (“promosyonlu bilet”) ise bu biletlerin özel koşullar içerebileceğini; biletin alındığı www. Sultansaquacity .com adresli internet sitesinde yayımlanan promosyonlu biletlere ilişkin kurallar ve koşulları kabul ettiğini beyan eder. 
2.4. Online işlem kaydı sırasında, Müşteri verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış olması ve/veya varsa çocuğun yaşının online işlem kaydı sırasında yetkili şahıs tarafından talep edildiği kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.
2.5. Online satışa sunulan biletler 2020 sezonu içinde geçerli olup, hiçbir koşulda belirtilen tarihler dışında kullanılamaz. 

3. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Günübirlik su parkı hizmetinin KDV dahil satış bedeli (16 yaş ve üzeri girişler için) ......TL  (..............). Online satış hizmet bedeli, promosyonlu dönemler ve/veya genel fiyat artışları haricinde gişe fiyatları ile aynıdır. Online satış hizmet bedeli için Müşteri işbu fiyat dışında ilave bir bedel ödemeyecektir. 
3.2. Su Parkı, biletin satışa sunulduğu tarihlerde hizmet bedelinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3.3. Müşteri, Online bilet satış sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir. 
3.4 Su Parkı hiçbir koşulda zarar verici programlar, Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan program sistemleri sorunları, müşterinin dikkatsizliği, kredi kartının 3. kişilere kullandırılması, kendi hatası vb. sebeplerle, bilgi, belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zarardan sorumlu olmayıp, bu vb. nedenlerle Müşteri’nin uğradığı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
3.5. Fatura Müşteriye Su Parkı girişinde verilecektir. Müşteri faturasını giriş esnasında almaz ise faturanın alınmamasından Su Parkı sorumlu olmayacaktır.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ
4.1. Müşteri aldığı bileti, online satın alma işleminin yapıldığı ilgili sezon içerisinde kalmak kaydı ve “günübirlik” olarak bir seferlik giriş için kullanılmak şartıyla, sezon boyunca dilediği zamanda kullanabilecektir. 
Bileti kullanmayıp tesise giriş yapmamış Müşteri, bileti elektronik ortamda satın aldığı ve böylelikle online satış sözleşmesinin yürürlük kazandığı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin biletin iadesini talep edebilir. Bu tür bir talep üzerine Su Parkı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde aşağıda madde 4.3.de belirtilen şekilde iade edilir. 
Sezon boyunca bileti kullanamayıp tesise giriş yapmamış Müşteri’nin ödediği bilet ücreti, biletin kullanıma kapandığı sezon sonundan itibaren 7 gün içerisinde başvurması şartıyla bilet ücretinden %15 kesilerek Müşteriye iade edilecektir. 
4.2. MÜŞTERİ’nin tesise giriş yaptıktan sonra bilet iadesi yapılmaz.
4.3. Online satış işlem kaydı sırasında, kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme, ödemenin yapıldığı kredi kartına 10 gün içerisinde geri yatırılacaktır. 

5. SU PARKI YARARLANMA ŞEKLİ
5.1. Online satış işlemi ile Su Parkı giriş bileti satın alan Müşteri, satın aldığı biletin order numarasını ibraz edecektir.
Müşteri’nin, tesise girişi sırasında yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı karşılaşılabilecek hukuki ve cezai müeyyidelerin tek sorumlusu Müşteri olacaktır. Yanlış bilgi verilmesi dolayısıyla Su Parkı’nın uğradığı zararları, bilet fark ücretlerini ve benzerlerini Müşteri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
5.2. Müşteri, Su Parkına vardığı saat kaç olursa olsun, Su Parkının çalışma saatlerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşteri, su parkına giriş yaptıktan sonra gün içerisinde de olsa mükerrer giriş – çıkış yapılamayacağını, aksi halde yeniden bilet almak zorunda kalacağını peşinen kabul eder. 
5.3. Online satış işlemi kaydı sırasında hizmet bedelinin tamamı tahsil edilecektir. 
5.4. Evcil hayvanlar Aquapark tarafından kabul edilmeyecektir.
5.5. Su Parkı Günlük Kullanım Şartları’nı haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
5.6. Müşterinin Su Parkına giriş yaptıktan sonra su parkının sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.
5.7. Müşteri, Su Parkına giriş sırasında görevli elemana; online işlem kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk Müşteriye ait olacaktır. 

6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
6.1. Su Parkı, Müşteri’nin Su parkına giriş yaptıktan sonra, mücbir sebepler ve Müşterinin kendi kusurundan doğan sorunlardan sorumlu tutulamaz. Su parkından kaynaklanan hallerde işbu sözleşme gereği Su Parkı, Müşteriye “hizmeti iade etme” veya “hizmetin karşılığını ödeyerek” veya “Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak” zararları karşılayacaktır. Ek hizmet veya su parkı kullanım hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat bilet ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.
6.2. İşbu kontrat gereği Su Parkının hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği iddiaları ve bu konuda uyuşmazlık halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa ile Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
6.3. Müşteriye işbu sözleşmede belirtilen nitelikte hizmet sunulmadığı durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Su Parkı girişindeki Müşteri Hizmetleri yetkilisine bildirecektir, aksi takdirde Su Parkı tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
6.4. Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ve/veya su parkı yararlanma kural ve koşullarını ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu Su Parkının uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER 
7.1. Olumsuz hava şartları, teknik sorunlar, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın vs. gibi tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda Su Parkı, hizmet vermeyi tamamen veya geçici olarak durdurabilir. 
7.2. Tarafların işbu sözleşmede beyan ettikleri adresleri ikamet adresleri olup, tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Belirtili adreslerde herhangi bir değişiklik olması halinde diğer tarafa derhal bildirilecektir. Aksi halde işbu sözleşmede belirtili adrese yapılacak tebligat geçeli sayılacaktır. 
7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.4. İşbu sözleşme, yukarıda ilgili maddede belirtilen internet adresi kanalıyla yapılacak olup toplam 7 maddeden ibaret olup, online satış işleminin yapıldığı taraflarca imzası tarihte yürürlüğe girecektir.