Organizasyon Satın Alma Şartları

GENEL ŞARTLAR

1.) Özel gece sahibi,tesisin çalışma şartlarına,iş disiplini,iş güvenliği,işçi ve misafir güvenliği ve sağlığı kurallarına ve tedbirlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Düğün v.b.özel geceler için yetkili mercilerden alınacak gerekli izinler gece sahibi tarafından takip edilir. Tesis düğün veya özel gece sahibinin izni aldığını kabul ederek hizmetini verir.

2.) Özel gece sahibi, ödeme şartlarına uymayı ve gece sonrası oluşabilecek ekstraları karşılamayı kabul ve taahhüt eder. (Ekstra gelen kişi başı ödeme tutarı: Anlaşmaya varılan kışı başı tutarının %20 fazlası olarak hesaplanır.)

3.) Tesis,sözleşme çerçevesinde varılan anlaşma şartları dahilinde geceyi organize etmeyi kabul ve taahhüt eder. Tesisin varılan anlaşma şartları haricinde hizmet etme yükümlülüğü yoktur. Hizmet 20:00-23:30  saatleri arasındadır. Saat 23:59 itibariyle orkestra müziği kapatılır.

4.) Tesise özel gece sahibi ve/veya misafirleri tarafından dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde bu malzemeler tesis yetkilileri tarafından kapıda kontrol altına alınır veya tesis içinde bulunursa toplanır.

5.) Özel gece sahibi tarafından, gecede yetkili olan kişi veya kişiler tesis yetkilisine önceden bildirilir.

6.) Özel gecelerde, yazılı talep durumunda,kapıda tesis görevlileri tarafından giriş ve çıkış kontrolü yapılır.Özel gece sahibi dilediği takdirde tesis görevlileri yanına kendi yetkilendireceği yakınlarını bırakabilir.

7.) Özel gecede misafirler tarafından,tesise verilecek ciddi boyuttaki zararlardan özel gece sahibi sorumludur ve tesis zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.Hava şartlarında oluşabilecek olumsuzluklardan tesis sorumlu tutulamaz.

8.) Özel Gece sahibi, çalışacak olduğu orkestra sahibi ile aralarında yapacak oldukları sözleşmeyi, Fethiye Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bildirmek durumundadır. Orkestradan kaynaklanan cezai işlemlerden tesisimiz sorumlu değildir.

9.) SATIŞ İPTALİ VE İADE ŞARTLARI

9/1) İş bu sözleşme bedelinin en az 1/3 ü CAYMA TAZMİNATI olarak hesaplanır.

9/2) Alınan CAYMA akçesi borçlar kanunun 156/2 maddesine göre tören sahibinin sözleşmeyi iptal etmesi durumunda iade edilmez.

9/3) Organizasyon sahibi herhangi bir sebeple törenini iptal veya ileri bir tarihe ertelemek isterse 60 gün önceden yazılı olarak bildirmediği takdirde sözleşme tutarının tamamını ödemeyi kabul eder ve iade alma hakkından iş bu sözleşme tarihinde feragat eder.

ÖZEL ŞARTLAR

“Düğün alanının istenilen kişi sayısına göre hazırlanması. Sandalye ve masaların giydirilmesi.Gelin masasının hazırlanması

Gelin-Damat  isimlikleri ve arka takın hazırlanması. Hazırlamış olduğunuz slayt veya videonun sunumu. Gelin-Damat salona girişinde meşaleler (hava şartları uygunsa).Gelin-Damat salona girişinde spot ışık takibi (hava şarları uygunsa).Tüm ikramların servisi, masalarda düğün tanıtım yazısı (düğün sahibinin talebi olursa). Kapı giriş süslemeleri. Anlaşmaya varılan düğün ikramları.”